O firmie Truma Symulator Ogrzewanie postojowe

VDO


Oferta wysokiej klasy symulatorów jazd samochodem ciężarowym i autobusem

AS 13001 STRESZCZENIE

1.1 Konfiguracja

Oferta zkonfigurowana jest na najnowszych koncepcjach symulatorów AutoSim, obejmujących zestaw nowych elementów, takich jak nowy układ optyczny, nowy układ napędowy, nowe (SimWorld) oprogramowanie symulatorów, nowe, bardziej realistyczne, optyczne bazy danych itp.

Nowe oprogramowanie symulatorów SimWorld uzyskało bardzo wysoką ocenę międzynarodową, będąc wybranym przez Virage Simulation w Kanadzie oraz X_Design Ventures w Indiach na potrzeby średnioskalowych wysokoparametrowych Trenażerów Jazdy Samochodem tych firm.

W oparciu o nowe oprogramowanie SimWorld dokonano też kilku międzynarodowych transakcji sprzedaży symulatorów i wymiany ich oprogramowania.

Obecnie cały asortyment Symulatorów Jazdy Samochodem AutoSim działa w oparciu o to samo oprogramowanie.

Model AS 1300 zawiera opcje treningowe jazdy samochodem ciężarowym i autobusem, jak również najnowszą wersję scenariuszy treningowych wraz z Systemem Administracyjnym Uczestnika Szkolenia.

 

UWAGA

Dostępny jest już symulator w wersji z sześćioma stopniami swobody zgodnie z rozporzędzeniem Ministra Infrastruktury - model AS 1600

 

 


1.2 Terminy

Niniejsza oferta pozostaje aktualna do dnia 31.12.2011 r.


 

2 PROPOZYCJA TRANSAKCJI

2.1 Ceny

 • Wszystkie ceny podaje się w EURO, bez kwoty VAT.

 • Wszystkie ceny obejmują dostawę na miejsce montażu.

 • Cena obejmuje kompletny program szkoleniowo-treningowy wraz z systemem administracyjnym uczestnika szkolenia.

 

 2.2 Oferowany system


Symulator treningowy jazdy samochodem ciężarowym i autobusem AS 1300 posiadający odpowiedni certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji.


Cena jednostkowa z uwzględnieniem instalacji i instruktażu.2.3 Warunki zapłaty za symulator

 • Do uzgodnienia indywidualnie z dystrybutorem

   

    

   

2.4 Instalacja i instruktaż

  Przewidywany czas instalacji to dwa tygodnie, a czas szkolenia operatora – jeden tydzień dla każdego systemu.


2.5 Odbiór

  Po pomyślnym zakończeniu instalacji i przeprowadzeniu standardowego testu odbiorczego AutoSim (zawartego w umowie końcowej) Klient prześle firmie Andrema pisemną akceptację odbioru.


2.6 Gwarancja

  12 miesięcy od daty odbioru, obejmująca korekty błędów w przypadku oprogramowania oraz naprawę lub wymianę części uszkodzonych podczas normalnej eksploatacji w przypadku sprzętu komputerowego.


2.7 Serwisowanie

  Umowa serwisowa obejmuje różne opcje, od podstawowych wymian nowych wersji oprogramowania do pełnego zakresu serwisu oprogramowania i sprzętu komputerowego.

   

 2.8 Warunki dostawy i cena.

  W sprawie warunków dostawy oraz cen należy skontaktować się z Andrzejam Majewskim tel. 601 21 54 84

   


      


 
         Copyright © Andrema
         Projekt oraz wykonanie: GOcreate.pl
O firmie  Truma  Symulator  Ogrzewanie postojowe